Vásárlási feltételek

I. Alapvető meghatározások és fogalmak
II. Megrendelés
III. Megrendelés törlése
IV. Fogyasztói szerződések és elállási jog
V. Árak
VI. Postaköltség/csomagköltség
VII. Fizetési feltételek
VIII. Szállítási feltételek
IX. Elállás joga
X. Személyes adatok védelme

 

Alapvető meghatározások és fogalmak

Ezek az általános kereskedelmi feltételek (tovább csak „ÁKF") a HT-trade Slovakia spol. s.r.o. társaság, székhely: Bernolákovo námestie 29, 940 02 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság, IČO (szervezet azonosító szám):36564681, DIČ (adóazonosító szám): 2021887681, IČ DPH: SK2021887681 a Nyitrai Kereskedelmi Cégjegyzék: Okresný súd Nitra , oddiel: Sro, vložka č. : 15274/N, postacím Bernolákovo námestie 29, 940 02 Nové Zámky (tovább csak „eladó") valamint a vásárló (tovább csak „vásárló") jogait és kötelességeit foglalják magukba az eladó álltal üzemeltetett www.hokejsk.sk elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek (távollélők között megkötött szerződés) amely az interneten - elektronikus üzleten keresztül történik. (tovább csak „szerződéses felek").
Ezek a ÁKF Szlovákia területén érvényesek elektronikus úton történő vásárlás esetén a hokejsk.sk weboldalról.
Az eladó jogosult az ÁKF egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a hokejsk.sk weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az eladóra, mind pedig a vásárlóra nézve kötelező erővel bír. Az ÁKF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött szerződések feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁKF irányadó.
Minden kérdésben a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos szlovák jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.
Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a hokejsk.sku web áruházon keresztül. A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a hokejsk.sk weboldalon történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. Ezeket az adatokat változás esetén a vásárló köteles haladéktalanul módosítani, mert az adatok valósága és pontossága közvetlen hatással van a termékek szállítása.
Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úton elküldött elektronikus űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, a megrendelt termékeket a hokejsk.sk web oldalról és a megrendelés teljes összegét, ill. a szállítási költségeket, a web áruház rendszerével feldolgozva.
Terméknek az összes hokejsk.sk árjegyzékében feltüntetett árut értjük.
A vásárló az eladó kapcsolati adatait a hokejsk.sk weboldalán találja: postacím HT-trade Slovakia spol. s.r.o., Bernolákovo námestie 29,940 02 Nové Zámky Tel.: +421 911 241 574 (hétfőtől - péntekig) 09.00 – től 16.30 óráig, E-mail cím: info@hokejsk.sk
A regisztráció folyamata, elektronikus termék megrendelés és a fizetés a megrendelt termékért, mint ahogyan a személyes adatok feldolgozása „biznisWeb Server rendszeren keresztül működik, és teljes körű biztonságot nyújt az adatok védelmére, 

 

 

Megrendelés

Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlap megfelelően van kitöltve és valódi adatok szerepelnek rajta.
Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy elfelejtette bejelentkezési adatait (jelszavát), vagy a jelszó egy harmadik személy kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.
A felvett elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére és kötelezi a vásárlót mindaddig, ameddig az eladó köteles a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni.
Az adásvételi szerződés az eladó és a vásárló között a kötelező elektronikus megrendelés jóváhagyásával jön létre a rendszerben. Az eladó köteles e-mailben jóvá hagyni az elektronikus megrendelést és annak tartalmát (a vásárló e-mail címére, amely az elektronikus megrendelésben szerepel) és mindezt halaszthatatlanul, legkésőbb 24 órán belül a felvett elektronikus megrendeléstől, különben az adásvételi szerződés nem jött létre a két fél között. A vásárló köteles ellenőrizni az e-mail fiókjában (beleértve a spam-et), hogy 24 órán belül( csak munkanapokon) kapott visszaigazoló e-mailt az eladótól. A vásárló köteles utánanézni az elektronikus megrendelés tartalmának e-mailben is. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben köteles arról halaszthatatlanul értesíteni e-mailen keresztül az info@hokejsk.sk-ra az eladót.
Az elektronikus megrendelés lényeges tartozékai a következőek:
A vásárló azonosítása, azaz cég neve vagy keresztnév és vezetéknév, lakóhely/székhely, cégazonosító számok, és kapcsolat (telefon és e-mail)
A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint leírása,
A megrendelt termék mennyisége,
A kézbesítés címe (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti, hogy az áru a lakhelyre/székhelyre szállítandó),


Ha a megrendelés nem fogja tartalmazni a tartozékokat a 5.1 – 5.7 pont szerint, akkor az nem teljes megrendelésnek fog számítani. Az eladó ilyen esetben megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vásárlóval és felhívni a figyelmét a hiányokra, amelyek az elektronikus megrendelésben keletkeztek. Abban a pillanatban, ahogy az eladó kézhez kapja a teljes megrendelést minden szükséges adattal a megrendelést teljesnek számít.
Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a vásárló által kiválasztott termékeket a vásárló választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a vásárló pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁFK-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.
A hokejsk.sk weboldalon keresztül történő vásárlás során létrejött adásvételi szerződés kizárólag a szerződéses felek közös megegyezésével módosítható.

 

A megrendelés törlése

A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok megadása nélkül az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.
Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben:
Utánvétes megrendelés esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető a vásárló, nem válaszol az e-mailekre)
A terméket már nem gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagymértékben megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel kapcsolatosan. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatéríthető 14 napon belül a vásárló által megadott bankszámlaszámra, kivéve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

 

Fogyasztói szerződések és elállási jog

Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés elektronikus módon jön létre az interneten keresztül (távolélők között megkötött szerződés) a vásárlónak joga van az általános szabályokból kifolyó határidőn felül azaz 30 naptári napon belül a termék kézbesítését követően elállni a szerződéstől indoklás nélkül. Csak abban az esetben, ha az eladó nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos előzetes tájekoztatási kötelezettségének, azaz nem tájékoztatja a fogyasztót az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az elállási nyilatkozatminta használatának lehetőségéről, akkor az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben az eladó az általános szabályokból kifolyó 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 30. napon jár le.
A vásárló értesítése a adásvételi szerződéstől való elállástól az eladónak elküldve kell legyen (telefonom keresztül, postai úton, e-mailben...)az elállási határidőn belül, valamint az eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a terméket vissza kell küldeni, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott a vásárló. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő címre küldje: HT-trade Slovakia spol sro.., Bernolákovo námestie 29, 940 02 NOvé Zámky, Slovakia
A vásárló elállásával az interneten megkötött adásvételi szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak 14 napon belül a vételi szerződés elállásától számítólag visszaküldeni pénzét a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. A termék visszaküldésével járó költségeket a vásárló  állja, ha a termék teljes mértékben megfelelt a kvalitatív követelményeknek és nem volt hibás. Abban az esetben, ha a vásárló eláll a szerződéstől, nem igényelheti az ár visszatérítését a kiegészítő szolgáltatásért, amennyiben a szolgáltatás nyújtás a kiegészítő szerződés tárgya, és amennyiben ez a szolgáltatás teljes mértékben végre lett hajtva (főképpen az utánvéttel szolgáltatás árára vonatkozóan).
Abban az esetben, ha a vásárló nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől – adásvételi szerződéstől való elállást és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.
Az eladó nem köteles visszafizetni a vásárló által kifizetett vételárat a 3. pont alapján mielőtt a vásárló által visszaküldött termék kézbesítve lesz neki, vagy amíg a vásárló kétséget kizáróan nem igazolja a termék visszaküldését az eladónak.


Árak

Az eladó által kínált termékek vásárlási ára a hokejsk.sk weboldalon keresztül mindig az adott termék mellett található. A vásárlási ár mindig áfával van feltüntetve, ha nincs másképp meghatározva.
Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan igazítani (fel/le) a termékek árait a hokejsk.sk weboldalon azzal, hogy az új árak a feltüntetés napjától érvényesek. Ez az igazítás nem vonatkozik a vásárló által előzőleg megrendelt termékre. Abban az esetben, ha a hokejsk.sk weboldalán észrevehetően rossz ár jelenik meg, például ha egy közismert és általában kapható termékről van szó, amelynek az ára eltér a megszokottól, vagy a rendszer hibájából adódóan például „0 Eur" vagy „ 1Eur" –os összeg jelenik meg, az eladónak nem kötelessége hibás árakon kézbesíteni a terméket, viszont felajánlhatja azt a vásárlónak rendes áron. Ha a vásárló a rendes árral nem ért egyet, elállhat az adásvételi szerződéstől.

Szállítási költség/csomagköltség

Ha a rendelés meghaladja a 300 Eurót (cca 97000 Ft) (25.6.2019 Bank 1EUR = 324,29 HUF) a szállítás ingyenes.

Viszont 300 Eurós rendelés alatt a szállítási kőltség 10 Euró (3242,9 Ft) ( 25.6.2019 Bank 1Eur= 324,29 HUF .

Az eladó döntése alapján az itt feltüntetett szállítási költség összege és feltételei megváltozhatnak és abban az esetben a cipofalva.hu weboldalon feltüntetett összeg és feltételek érvényesek a megrendelés időpontjában és a megrendelést visszaigazoló e-mailből kifolyólag.

 

Fizetési feltételek

A vételár és a szállítási költség fizetése forintban történik. Az eladó egy, az alábbiakban felsorolt fizetési módot fogadja el:
Csomagküldő szolgálatnál a termékek fizetése UTÁNVÉTTELLEL történik. Ennél a fizetési formánál a vásárlónak a teljes árat (termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.
FIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL: Ennél a formánál a vásárlónak csomagküldő szolgálattal kézbesítjük a megrendelt terméket a teljes összeg térítése után, amit kiegyenlíthet a következő számlaszámra: UniCreditBank Slovakia , SK6911110000001102254006  SWIFT(BIC) UNCRSKBX

közleményként kérjük, adja meg megrendelése számát.
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:
A megrendelés befejezése után a vásárló automatikusan átirányítva lesz a bank fizetési oldalára. A fizetéshez szükséges információkat a vásárló ezen az oldalon adja le és az eladó a vásárló hitelkártya adataival nem érintkezik.

 

Szállítási feltételek

Az elektronikus úton megrendelhető áru kínálata az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely a raktáron lévő termék esetén 3-5 munkanap és a raktáron nem lévő termék esetén max.30 nap (általában 10 – 15 munkanap) a megrendelés elfogadását követően. A kézbesítési idő változhat az egyes termékek elérhetőségének függvényében.  A vásárló tudomásul veszi, hogy a kézbesítési idő tájékoztató jellegű. Ha az eladó nem tudja az árut az adott időszakon belül kézbesíteni, haladéktalanul értesíti erről a vásárlót e- mailen keresztül és tájékoztatja a vásárlót a várható kézbesítés időpontjáról. Ha az eladó nem tudja az árut egyáltalán kézbesíteni, akkor is köteles haladéktalanul értesíteni erről a vásárlót e- mailen keresztül a helyzet orvoslása érdekében. Ha a vásárló nem ért egyet a felkínált, ill. javasolt megoldással jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles 14 napon belül visszatéríti a vételárat a vásárló számlaszámára, ha a vételár már ki volt fizetve a vásárló részéről.
A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Az elektronikus megrendelés státuszát a rendszerbe való bejelentkezés után kontrolálhatja a hokejsk.sk weboldalon, valamint e-mail üzenetben is figyelmeztetést kap.
Az árut csomagküldő szolgálattal szállítjuk a vásárló által megadott címre. A csomagküldő szolgálat telefonos úton felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és véglegesen megegyeznek a szállítás pontos idején. Ha a vásárló nem lesz elérhető a megadott címen a megadott időben és nem jelöl ki egy meghatalmazott személyt a csomag átvételére, abban az esetben a vásárló felel az eladónál/csomagküldő szolgálatnál felmerült károkért. Az ismételt kézbesítés költségei a vásárlót terhelik. Ha a vásárló kétszer egymás után magyarázat nélkül nem veszi át a megrendelt terméket a csomagküldő szolgálattól, az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ha a vásárló már a kifizette a vételárat, az eladó vissza utalja 14 napon belül a vételárat a vásárló által megadott számlaszámra, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.
Az áru tulajdonjoga átszáll a vásárlóra amint azt átveszi és az árat kifizeti.
A csomag minden alkalommal tartalmazza a számlát is. A csomag átadása csak azután lehetséges, hogy a vásárló kifizeti a teljes vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A csomag átvétele közben a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva és köteles aláírni az átvételi elismervényt. A csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek és a vásárló kötelessége haladéktalanul a csomag sérülését az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvosolása érdekében. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladónák van joga nem elfogadni.
 A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja. Ha a védőszalag sérült, vagy a vásárló más sérülést észlel a csomagon, amely a csomag előzetes kinyitására, ill. felbontására utal a vásárlónak joga van elutasítani a csomag átvételét és köteles erről a helyszínen jegyzőkönyvet írni és pontosan körülírni a kifogásait.
A vásárló köteles haladéktalanul a terméket ellenőrizni és abban az esetben, ha a kézbesített termék nem felel meg a megrendelt terméknek, vagy a vásárló bármilyen károsodást észlel a terméken, amely a szállítás alatt keletkezhetett, vagy más rendellenességet észlel a vásárló kötelessége haladéktalanul ezt az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvoslása érdekében.
Az áru kézbesítése az EU tagállamok területére, valamint más országokba előzetes irásbeli beleegyezés alapján történik. A posta-, ill. csomagköltségek, valamint szállíttási feltételek további egyeztetést igényelnek a vásárló es az eladó között.

 Ellálás joga

 Minden Vevőnek a vásárlástól számított 14 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza a webáruházhoz.
Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.
Elállásra vonatkozó igényét, e-mailben vagy személyesen kell bejelenteni.
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldöd vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk az összeget, az általad megadott bankszámlaszámra.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyet a megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.
Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, a webáruház nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserélhetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
Amennyiben rendelésedet a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 14napon belül lemondod, és interneten keresztül fizettél bankkártyával vagy előreutaltad a pénzt, akkor a banki tranzakciós költségeddel csökkentve utaljuk vissza a bankszámládra az áru ellenértékét.
A Marczi Skate üzletében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog.

 

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Bejelentkezés